Headerbild

Välkommen till Stockholm Luftjaktskytteförening, SLJSF!

I Stockholms Luftjaktskytteförening samlas vi i Stockholm med omnejd som är intresserade av utomhusskytte med luftvapen. SLJSF är verksam inom Field Target och Bänkskytte (Benchrest, BR). Field Target sker mot fallmål utsatta på avstånd mellan 10 och 50 m och Bänkskytte sker på 25, 50 och 100 meter. Skjutbanan är belägen vid Botkyrka Skyttecenter i Tullinge där vi normalt har tillgång till 25 och 50 m banor.

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon, se nedan.

Bli medlem

För dig som söker medlemskap finns mer information under Föreningen i toppmenyn, Medlemsansökan.

Medlemsavgiften för 2023

- Medlemsavgiften avser alltid kalenderår: 1 januari – 31 december.

- Medlemsavgiften för 2023 är 400:- för alla seniorer, 21 år eller äldre.

(- 200:- per år för juniorer, till och med det år man fyller 20 år.)

En skjutavgift på 1000 kr per år och medlem för att nyttja banan vid Botkyrka Skyttecenter tas ut av Botkyrka kommun (juniorer gratis) och faktureras SLJSF.

Den sammanlagda kostnaden för aktivt medlemskap är således 1 400 kr per år och medlem.

Säkerhetsregler

Det är varje medlems skyldighet att kunna SäkB (Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte).

Utdrag ur polisens belastningsregister.

Föreningens stadgar kräver att en blivande medlem lämnar in ett färskt utdrag ur polisens belastningsregister. Det gäller dock inte för personer under 18 år. Om du har en vapenlicens för målskytte eller jakt som är mindre än fem år gammal kan den användas i stället för utdrag ur belastningsregistret. Den skall då uppvisas i original för ordförande eller sekreterare i föreningens styrelse.

Kuvertet får ej öppnas av mottagaren, utan endast av föreningens styrelse.

Försäkringar

Medlemmen åläggs att själv ombesörja sin personliga olycksfallsförsäkring. Föreningen frånsäger sig med detta, allt ansvar för din personliga olycksfallsförsäkring. Kontrollera vilket försäkringsskydd som gäller just för dig eller ditt barn (målsmans ansvar).

Drogpolicy

Föreningen tillämpar Riksidrottsförbundets drogpolicy.