Headerbild

Föreningsinfo

Bildad

2010-02-20

Föreningsnummer

50054-38

Postadress

c/o Peter Allvén, Trollesundsvägen 52
124 34 Bandhagen

Fakturaadress

c/o Peter Allvén, Trollesundsvägen 52
124 34 Bandhagen

Telefon

+46708200464

Mobil

+46708200464

E-post

suck@telia.com

Faktura e-post

peter.allven@telia.com

Hemsida

https://sljsf.klubbenonline.se

Bankgiro

638-4622

PlusGiro

557979-2

Organisationsnummer

802452-0366